Funkční a strukturní únava slitin s tvarovou pamětí NiTi

Text

Cyklickým namáháním indukovaná změna materiálového chování vedoucího k únavovému poškození ve slitin8ch s tvarovou pamětí je studována a charakterizována s ohledem na deformační procesy aktivované v cíleně připravených mikrostrukturách. Aktivace deformačních procesů identifikovaná ex-situ pomocí elektronové mikroskopie nebo in-situ pomocí difrakčních metod je korelována s cyklickým vývojem in-situ detekovaných parametrů jakými jsou nevratná deformace, lokalizace povrchové deformace, teplota, mechanická hystereze, disipované teplo [1-4].

FMC3_3.png
Popis
Teorie a experiment umožňující vyhodnotit nevratnou deformaci doprovázející napěťově indukovanou martenzitickou transformaci nezávisle pro dopřednou transformaci při zatěžování a zpětnou transformaci při odtěžování. [4]

[1]P. Sedmák, P. Šittner, J. Pilch, C. Curfs: Instability of cyclic superelastic deformation of NiTi investigated by synchrotron X-ray diffraction, Acta Materialia 94 (2015) 257-270

[2]O. Tyc, J. Pilch, P. Šittner: Fatigue of superelastic NiTi wires with different plateau strain Procedia Structural Integrity 2 (2016) 1489-1496.

[3]E. Alarcon, L. Heller, S. Arbab Chirania, P. Šittner, J. Kopeček, L. Saint-Sulpice, S. Calloch
Fatigue performance of superelastic NiTi near stress-induced martensitic transformation
Int. J. Fatigue 95 (2017) 76 – 89.

[4]L Heller, H Seiner, P Šittner, P Sedlák, O Tyc, L Kadeřávek, On the plastic deformation accompanying cyclic martensitic transformation in thermomechanically loaded NiTi, International Journal of Plasticity 111(2018)53-71

Na tématu se podílejí