Projekty operačních programů

Text

Fyzikální ústav je účastníkem projektů v rámci Operačních programů, které jsou financovány z Evropských strukturálních a investičních fondů.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Praha - pól růstu ČR