MSCA Fellowship CZ FZU I (MSCA Fellowship CZ I)

Anotace
Projekt se zaměřuje na podporu rozvoje mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu. Cílem projektu je přenos zahraničních zkušeností do FZÚ prostřednictvím zapojení kvalitních výzkumných pracovníků ze zahraničí do výzkumných týmů. Dále je cílem projektu rozvoj odbornosti vědeckých pracovníků FZÚ prostřednictvím výjezdů na zahraniční vědecké instituce za účelem získání nových znalostí a zahraničních zkušeností. Dlouhodobým cílem je rozvoj FZÚ a internacionalizace výzkumu.