Stalo se

Jan Hladký - 80

Anotace

Velmi vitální částicový fyzik i výtvarník s výsledky oceněnými v mezinárodních časopisech i na výstavách, oslavil 8. října 2014 své osmdesáté narozeniny. Jeho životní cesta je obdivuhodná.