Cena Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky dvěma mladým vědcům z FZÚ

Anotace

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. První ocenění spojené s Fyzikálním ústavem putuje do Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur a druhé do sekce Výkonových systémů HiLASE.

Udělena Cena Josefa Hlávky

Anotace

Cena byla udělena prof. RNDr. Ivanu Pelantovi, DrSc. a doc. RNDr. Janu Valentovi, Ph.D. za knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury.