Udělena Cena Josefa Hlávky

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dne 20. června 2011 byla prof. RNDr. Ivanu Pelantovi, DrSc. z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a doc. RNDr. Janu Valentovi, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy udělena Cena Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury „Luminiscenční spektroskopie II. Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise”.

Knihu vydalo v r. 2010 nakladatelství Academia v Praze, práce navazuje na předcházející díl vydaný v roce 2006 a přehledně zpracovává celosvětový dynamický vývoj v oboru nanotechnologií z hlediska optických vlastností polovodičových nízkodimenzionálních struktur. Předání Ceny, kterou udělují společně Nadace Český literární fond a Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”, proběhlo na zámku v Lužanech u Přeštic.

 

Klíčová slova: