Bio Rad MRC-1024 konfokální laserový skenovací zobrazovací systém

Text

Široká škála aplikací dostupných pro laserovou skenovací konfokální mikroskopii zahrnuje celou řadu studií v oblasti anatomie a fyziologie buněk, jakož i morfologické studie širokého spektra buněk a tkání. Rostoucí využívání nových fluorescenčních proteinů navíc rychle zvětšuje počet původních publikací, které spojují tyto užitečné nástroje s moderními mikroskopickými výzkumy.