Aparatura pro měření scintilační odezvy

Text

Aparatura pro měření scintilační odezvy (fotoelektronového výtěžku). Měření „pulse-height“ spekter. Pro excitaci je k disposici široký soubor alfa, beta a gama radioisotopů v oblasti energií cca 5 keV – 5 MeV. Detekce na bázi moderního HPMT (hybrid photomultiplier).