Vědecká knihovna v Cukrovarnické

Text

Knihovna Cukrovarnická je jedna ze dvou knihoven Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

V souladu s výzkumným záměrem ústavu je knihovna koncipována jako pracoviště se speciálním knihovním fondem. Fond je tematicky profilován podle vědeckého výzkumu FZU, zejména z oblasti fyziky pevných látek. Náš fond je doplňován dle potřeb vědeckých pracovníků ústavu.

Naše knihovna zajišťuje širokou škálu knihovnických služeb a činností, včetně akvizice nové literatury, katalogizace a správy knihovního fondu. Knihovna poskytuje konzultace a výpůjční služby pro naše uživatele. Dále dodáváme uživatelům knihovny články, které nejsou k dispozici ze zdrojů dostupných ve FZU prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS).

Katalog knihovny Cukrovarnická je součástí Souborného katalogu knihoven ústavů AV ČR a národního Souborného katalogu ČR.

Naše pracoviště zpracovává údaje o vědeckých výsledcích (publikace, patenty apod.) pro všechny pracovníky Fyzikálního ústavu AV ČR. Pracovnice knihovny údaje evidují do databáze ASEP (Automatizovaný systém evidence výsledků) a následně je předávají do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) Úřadu vlády České republiky.

Knihovna Cukrovarnická získala grantovou podporu Ministerstva kultury ve výběrovém dotačním řízení VISK 9/I Rozvoj Souborného katalogu ČR (CASLIN). Pracovníci knihovny vytvářejí bibliografické záznamy článků z vybraných titulů odborných periodik z oblasti přírodních věd, včetně Československého časopisu pro fyziku.

Knihovny FZU jsou členy národní asociace Sdružení knihoven ČR (SDRUK).

Image
SDRUK

Kromě zajištění literatury prostřednictvím nákupumeziknihovní výpůjční služby dále poskytujeme tisk posterů a kopírování, laminovánívazbu dokumentů.

Katalog knihovny Cukrovarnická:
https://aleph.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=FZUC

Katalog knihoven FZU:
https://katalog.lib.cas.cz/FZU/