Administrativní úsek Cukrovarnická

Ing. Zdeněk Dragoun

Funkce zaměstnance
Vedoucí sekce
Telefon
220 318 566
E-mail
dragounz [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
B 115

Ing. Hana Brůžová

Funkce zaměstnance
Sekretářka sekce
Telefon
220 318 550
E-mail
bruzova [at] fzu.cz
Lokalita
Cukrovarnická
Místnost
B 115
Souhrn

Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické zajišťuje administrativní a technickou podporu pracoviště Sekce fyziky pevných látek na pracovišti Cukrovarnická v Praze 6. Předmětem činnosti je zejména vybraná administrativní agenda spojená s vyřizováním nákupních požadavků, provozem podatelny, vrátnice, výdejny stravy, provozováním skladů a technická podpora v oblasti správy budov, jejich opravy a realizace stavebních investic, včetně správy a údržby elektrických zařízení a další uvedené činnosti.

Text

Administrativní úsek Cukrovarnická zahrnuje:

 • Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické
 • Oddělení vědecké knihovny v Cukrovarnické

 

Oddělení technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické zajišťuje zejména:

 • Vyřizování nákupních požadavků na zboží a služby, celní odbavení zásilek
 • Příjem a výdej zásilek objednaného zboží
 • Proplácení drobných nákupů v hotovosti
 • Činnosti v oblasti evidence majetku
 • Agenda zahraničních a tuzemských pracovních cest – činnosti před cestou
 • Schvalování autodopravy – použití soukromého vozidla k pracovní cestě
 • Evidence provozu služebních vozidel
 • Činnosti podatelny
 • Agenda spisové služby
 • Údržba a opravy budov v areálu 
 • Příprava a realizace stavebních investic, plánování rozvoje areálu
 • Instalatérské a topenářské práce
 • Rozvody stlačeného vzduchu, plynu a chladicího okruhu
 • Provoz a obsluha plynových kotelen, vzduchotechniky a klimatizací 
 • Zámečnické práce
 • Správa a údržba elektrických zařízení a rozvodů elektrické energie
 • Zajištění provozu náhradních zdrojů napájení
 • Obsluha heliového hospodářství, přeprava tlakových lahví
 • Distribuce kapalného dusíku interním a externím odběratelům
 • Vedení skladů kancelářských potřeb, OOPP, drogerie, úklidových prostředků
 • Vedení skladů nářadí a drahých kovů
 • Vedení skladu hutního materiálu 
 • Zakázková výroba speciálních dílů, nástrojů a jiných součástí strojů a zařízení
 • Činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a prevence
 • Zajištění pravidelných kontrol a revizí
 • Pravidelný úklid pracoviště
 • Činnosti vrátní služby
 • Chod výdejny stravy
 • Zahradnické práce
 • Provoz sběrného dvora v areálu