Činnost

Text

Zabývám se chemickou analýzou kovů, slitin, povlaků a povrchově modifikovaných materiálů pomocí optické emisní spektroskopie s doutnavým výbojem (GD-OES). Provádím jednak praktické analýzy dodaných vzorků, jako podporu výzkumných aktivit jiných skupin, jednak se zabývám vývojem odpovídající metodiky. V tomto kontextu moje zájmy zahrnují obecnou analýzu atomových spekter, mechanizmy excitace a ionizace a srážkově-radiační modely v doutnavých výbojích a v podobných zdrojích nerovnovážného nízkoteplotního plazmatu.

Laboratoř emisní spektroskopie

ORCID 0000-0001-7364-1325
ResearchGate Zdenek_Weiss
Google Scholar Zdenek Weiss