1. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 207 (2023) 106756(1)-106756(10).
 2. Procedia Structural Integrity 43 (2023) 166-171.
 3. Vacuum 210 (2023) 111890(1)-111890(8).
 4. Diamond and Related Materials 135 (2023) 109837(1)-109837(8).
 5. M. Sobaszek, M. Brzhezinskaya, A. Olejnik, V. Mortet, M. Alam, M. Sawczak, M. Ficek, M. Gazda, Z. Weiss, R. Bogdanowicz
  Small 2023 (2023) 2208265(1)-2208265(20).
 6. Diamond and Related Materials 125 (2022) 108964(1)-108964(6).
 7. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 195 (2022) 106500(1)-106500(4).
 8. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 37 (2022) 2190-2191.
 9. Hydrogen 2 (2021) 225-245.
 10. S. M. Samal, O. Tyc, J. Cizek, J. Klecka, F. Lukáč, O. Molnárová, E. de Prado, Z. Weiss, J. Kopeček, L. Heller, P. Šittner, T. Chráska
  Coatings 11 (2021) 610 (1)-610 (16).
 11. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 177 (2021) 106075(1)-106075(2).
 12. Z. Weiss, F. Concepcion-Mairey, J.C. Pickering, P. Smid
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 180 (2021) 106208(1)-106208(12).
 13. Spectrochim. Acta B 166 (2020) 105792
 14. Z. Weiss, J. C. Pickering
  Plasma Sources Sci. Technol. 29 (2020) 045025
 15. M. Vilémová, H. Hadraba, Z. Weiss, F. Lukáč, Š. Csáki, Z. Chlup, J. Matějíček, T. Chráska
  Materials 13 (2020) 2276
 16. Plasma Sources Science and Technology 29 (2020) 105018(1)-105018(19).
 17. P.Vlčák, J. Fojt, Z. Weiss, J. Kopeček, V. Peřina
  Surface & Coatings Technology 358 (2019) 144-152.
 18. J. Matějíček, M. Vilémová, J. Veverka, J. Kubásek, F. Lukáč, P. Novák, D. Preisler, J. Stráský, Z. Weiss
  Metals 9 (2019) 879
 19. M. Kroker, Z. Czigány, Z. Weiss, M. Fekete, P. Souček, K. Balázsi, V. Sochora, M. Jílek, P. Vašina
  Surf. Coat. Tech. 377 (2019) 124864
 20. Spectrochim. Acta B 158 (2019) 105637
 21. Z. Weiss, J. C. Pickering, V. Hoffmann
  Chemical Papers 73 (2019) 2891-2896.
 22. Z. Weiss, E.B.M. Steers, J.C. Pickering
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 144 (2018) 20-28.
 23. Z. Weiss, J. C. Pickering, V. Hoffmann
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 149 (2018) 241-242.
 24. GD-OES: Considerations on the fundamentals, analytical methodology and the links between them.
  4th International glow discharge spectroscopy symposium, Bundesanstalt für materialforschung und - prüfung, 16.4.-18.4.2018, Berlin
 25. Z. Weiss, P. Vlčák
  Journal of Analytical Atomic Spectrometry 32 (2017) 2476-2484.