Činnost

Text

Zabývám se elektronovým transportem v nanoskopických systémech daleko od rovnováhy, zejména přechodovými proudy v molekulových můstcích, které přemosťují objemové kovové elektrody. Toto téma je shrnuto v [1], s důrazem na obecně uznávané teoretické metody (nerovnovážné Greenovy funkce) a jejich systematické zjednodušení na kvantové transportní rovnice, což je důležité jak ve fundamentální tak v praktické rovině pro účely výpočtů. Univerzální aproximativní cesta ke kvantovým transportním rovnicím je založena na zobecněném Kadanoff–Baymově ansatzu. Tento způsob vyhovuje velmi dobře v případě obyčejných kovových elektrod, ale selhává pro situaci magnetického tunelování mezi dvěma feromagnetickými elektrodami. Průlomu bylo dosaženo doplněním asymptotické vrcholové korekce do výše zmiňovaného ansatzu [2],[3].

[1] V. Špička, B. Velický, A. Kalvová, Non-equilibrium dynamics of open systems and fluctuation-dissipation theoremsFortschr. Phys. 65, 1700032 (2017);

[2] A. Kalvová, B. Velický, V. Špička, Generalized master equation for molecular bridge improved by vertex correction to the Generalized Kadanoff Baym AnsatzEPL 121, 67002 (2018);

[3] A. Kalvová, B. Velický, V. Špička, Beyond the Generalized Kadanoff-Baym AnsatzPhys. Status Solidi B 256 1800594 (2019).

ORCID 0000-0003-2289-9937

Google Scholar