Činnost

Text
  1. Rozvoj teorie silně korelovaných elektronů v pevných látkách s využitím techniky kvantových mnohočásticových Greenových funkcí a Feynmanových diagramů.
  2. Studium kvantového kritického chování a kvantových fázových přechodů.
  3. Mikroskopická teorie magnetismu v kovech a kovových slitinách.
  4. Teorie supravodivosti v nízkorozměrných systémech.
  5. Příměsové modely a studium kvantových teček a nanostruktur napojených na supravodivé a kovové přívody. Studium soupeření magnetismu a supravodivosti.
  6. Termodynamická teorie středního pole klasických spinových skel.

ORCID 0000-0001-5959-6935
Researcher ID A-8379-2011
Google Scholar
ResearchGate