Činnost

Text
 1. Rozvoj teorie silně korelovaných elektronů v pevných látkách s využitím techniky kvantových mnohočásticových Greenových funkcí a Feynmanových diagramů.
 2. Studium kvantového kritického chování a kvantových fázových přechodů.
 3. Mikroskopická teorie magnetismu v kovech a kovových slitinách.
 4. Teorie supravodivosti v nízkorozměrných systémech.
 5. Příměsové modely a studium kvantových teček a nanostruktur napojených na supravodivé a kovové přívody. Studium soupeření magnetismu a supravodivosti.
 6. Termodynamická teorie středního pole klasických spinových skel.

  ORCID 0000-0001-5959-6935
  Researcher ID A-8379-2011
  Google Scholar
  ResearchGate