Činnost

Text
  • metody nepružného neutronového a RTG rozptylu: studium nízkofrekvenčních excitací (fonony, magnony), relaxačních procesů a difuzního rozptylu
  • mikrovlnné dielektrické a magnetické metody (koaxiální, rezonanční, vlnovodné atd.): studium komplexní dielektrické a magnetické odezvy v oboru MHz-GHz
  • zkoumané materiály: feroelektrika, relaxačních feroelektrika, multiferoika, kompozitní materiály a další (ve formě keramik, tenkých vrstev, monokrystalů, kompozitních keramik, heterostruktur)

ORCID 0000-0002-5902-7780
Researcher ID G-8830-2014/
Scopus Author ID 7004442580