Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Silikátová skla modifikovaná elektronovým svazkem GAČR » Standardní Mgr. Karel Jurek, CSc. 2015 2017
Změny ve struktuře a vlastnostech křemičitých skel ozářených vysokoenergetickými částicemi. GAČR » Standardní Mgr. Karel Jurek, CSc. 2009 2012