Libor Juha obdržel Cenu Akademie věd ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Jedním z oceněných předsedkyní Akademie věd ČR je i Ing. Libor Juha, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Čtyři vědci s mimořádnými výsledky, tři mladí vědečtí pracovníci do 35 let a tři vědci, kteří se zasloužili o propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací obdrží ceny Akademie věd České republiky (AV ČR). Jedním z oceněných je i Ing. Libor Juha, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Celý článek na webu Akademie věd