Činnost

Text
  • Vliv tlaku na magnetické interakce ve slitinách a intermetalických sloučeninách d- a f- přechodových prvků.
  •  Experimentální studium magneto-objemových, magneto-kalorických a magneto-transportních jevů, magnetických struktur a metamagnetických přechodů za vysokých tlaků.
  •  Technika a metodika generování velmi vysokých tlaků.

ORCID ID: 0000 0003 3502-9930
RESEARCH ID: G-5880-2014