Činnost

Text

Mojí specializací je experimentální částicová fyzika. Zabývám se vlastnostmi srážek elektronů s pozitrony na budoucím lineárním urychlovači se vstřícnými svazky a těžišťovou energií srážky v řádu stovek giga-elektronvoltů. Konkrétně pracujeme ve skupině na návrhu scintilačních kalorimetrů pro měření energie jetů a metod jejich kalibrace a monitorování jejich stability. Věnujeme se fyzikálním vlastnostem moderních fotodetektorů – tzv. „křemíkovým fotonásobičům“. Podrobněji viz  https://www.fzu.cz/~cvach/  

ORCID 0000-0003-2287-8538
ResearcherID G-6269-2014