Fluoridové nanostrukturní tenké vrstvy s význačnými optickými a luminiscenčními vlastnostmi

Anotace

Projekt navrhuje přípravu nanostrukturovaných fluoridových tenkých vrstev s výjimečnými optickými a luminiscenčními vlastnostmi s využitím kombinace napařování elektronovým svazkem, pulsní laserové depozice a iontového zdroje. Vhodným příkladem jsou fluoridové vrstvy LaF3 nebo CaF2 dopované ionty vzácných zemin (RE) s nanometricky kontrolovanou distribucí mezi senzibilizátorem (např. Eu, Ce, Bi) a aktivátorem (např. Pr3+, Er3+) vhodných pro kvantovou konverzi s teoreticky až 200 % účinností. Luminiscenční vlastnosti RE iontů ve fluoridové matrici budou také vylepšeny využitím plasmonových struktur. Výhodné vlastnosti fluoridové matrice nám umožní kromě ?klasických ? kovů Ag a Au přípravu také nanočástic vhodných pro generaci povrchových plasmonů v UV spektrální oblasti, např. Al a Bi. Cílem projektu je studovat experimentálně a teoreticky základní mechanismy odpovědné za vzájemnou vazbu kovových nanočástic a iontů vzácných zemin, které nejsou v současné době dostatečně známé. V závěru projektu bude pozornost věnována návrhu, modelování a přípravě funkčníchluminiscenčních struktur.