Ing. Ján Lančok, Ph.D.

Foto
Image
Ján Lančok
Pracovní pozice
Vedoucí oddělení 28
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Sekce (číslo)
Telefon
266 05 2645, 266 05 2540
E-mail
lancok [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
158
160A
Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Transport elektrického náboje v heterostrukturách s halogenidy mědi běžící GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2023 2025
MXene: plazmonicky asistovaná modifikace povrchu a optimalizace jeho vlastností (MAXSURF) běžící GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2021 2023
Zvýšení Faradayovi rotace v tenkých nanostrukturních fluoridových vrstvách spojením magnetických a plasmonických funkcí GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2020 2023
Litografická ultrazvuková pole z chytrých materiálů pro Průmysl 4.0 (SonoLithography) běžící TAČR » TREND Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2019 2024
Topologické excitované stavy elektronů ve feromagnetech GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2019 2021
Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů MPO » TRIO Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2017 2021
Středisko analýzy funkčních materiálů (SAFMAT) ESIF » OP VVV Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2017 2020
Studium detekčních mechanismů plynných analytů na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaného oxidu GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2017 2019
Fluoridové nanostrukturní tenké vrstvy s význačnými optickými a luminiscenčními vlastnostmi GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2016 2020
Středisko analýzy funkčních materiálů (SAFMAT) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2016 2019
Centrum pro analýzu materiálů (SAFMAT) MŠMT » Ostatní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2015 2019
Optická dráha materiálového výzkumu na synchrotronu Elettra v Terstu (MSB Terst) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2015 2017