Činnost

Text

Jsem odborník na experimentální přípravu na měření magnetických a elektrických vlastností vzorků, zkušený programátor v Labview (od roku 1999).

 • Ph.D. práce (1998-2003) byla věnována studiu magnetizačního procesu v ocelích pomocí Preisachova modelu, většinou studováním křivek diferenciální permeability.
 • Projekt PostDoc GACR 202/04 / P010 „Vývoj nové techniky pro stanovení magnetických vlastností feromagnetických magnetické otevřených vzorků“
 • (2004-2005) byl věnován problému spolehlivých magnetických měření na otevřených vzorcích. V důsledku toho jsem vyvinul a úspěšně testoval metodu extrapolace povrchového pole, která výrazně zlepšuje přesnost měření hystereze na magneticky otevřených vzorcích.
 • V roce 2006 jsem vynalezl magnetické stínění pro přesné a přesné měření povrchového magnetického pole, které v kombinaci s metodou extrapolace snížilo chybu při určování pole v magneticky otevřených obvodech 10 až 100krát. V roce 2006 jsem se pokusil tento vynález patentovat bez úspěchu.
 • V roce 2007 jsem začal zkoumat vliv stresu na magnetizační proces (hysterezní smyčky, křivky permeability) pomocí přesné metody měření povrchového pole vyvinutého dříve. Našel jsem velmi jednoduchý vzorec popisující změny v magnetizaci - efektivním polem kvůli stresu jako produkt funkce magnetizace a stresu. Tento vzorec pracoval pro všechny možné typy napětí - aplikované / zbytkové, tahové / tlakové ve všech směrech na orientovaných i neorientovaných ocelích. Výborně to fungovalo i na temperované pružinové oceli, kde bylo možné velmi přesně určit teplotu temperování z měření hysterezní smyčky.
 • Od roku 2013 pracuji ve skupině Dr. Olega Heczka se zaměřením na magnetické vlastnosti slitin magnetické tvarové paměti. Provádím měření mechanoakustického a elektromagnetického šumu na slitinách Heusler. 
 • Uvedl jsem do provozu speciální zařízeni pro měření akustického a elektromagnetického šumu během deformace vzorku, které bylo založeno na rychlých kartách National Instruments PXI.
 • 2013–2015 jsem přidal možnosti měření odporu, AC susceptibility a dilatace k magnetometru od Cryogenic dostupnému v naší skupině.
 • V roce 2015 jsem začal na magneticky otevřených vzorcích oceli měřit magnetoakustickou emisi (MAE), Barkhausenův šum (BN), inkrementální permeabilitu (IP) a vířivé proudy. Nyní připravuji také GMI měření.
 • 2009–2020 Ve spolupráci s Dr. Rudolfem Schäferem, IFW Dresden, Německo, byla provedena magnetická měření na Fe-3% Si zrn orientovaných ocelí spolu s pozorováním magnetické domény. Vytvořil jsem speciální měřici systém pro současné měření hysterezních smyček a pozorování magnetických domén pomocí Kerrovy mikroskopie.
 • V roce 2017 jsem získal první na světě magnetické domény pomocí Kerrovy mikroskopie na slitinách s tvarovou pamětí Ni-Mn-Ga v martenzitickém stavu. V roce 2019 se mi podařilo získat magnetické domény také na austenitické slitině Ni-Mn-Ga.

Hobby – elektronika.

ORCID 0000-0002-7536-3784
ResearcherID H-1373-2014
Scopus Author ID 56123212000