Zesnul Bohuslav Březina

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dne 4. února 2019 zemřel ve věku 90 let Ing. Bohuslav Březina, CSc.

Po ukočení aspirantury v r. 1955 pracoval v keramickém výzkumném ústavu v Klenčí a v Hradci Králové, odkud v r. 1957 přešel do Fyzikálního ústavu ČSAV, kde se začal věnovat pěstování monokrystalů s ferroelektrickými vlastnostmi. Jeho výzkum byl vpravdě pionýrský, šlo o obor, který se tehdy prudce začal rozvíjet.

Práce Ing. Březiny, CSc., a jeho skupiny byly velkým přínosem pro rozvíjející se oddělení dielektrik. Bez nově syntetizovaných materiálů by nebylo možné provádět experimentální výzkum. Pozorování na nově syntetizovaných sloučeninách, byly podnětné jak pro experimentátory, tak teoretiky. I jeho práce tak přispěla např. k tomu, že první mezinárodní konference o ferroelektrických jevech se konala právě v Praze. Od pěstování krystalů, které jsou nerozpustné ve vodě a které se připravují z taveniny, přešel k pěstování vodorozpustných krystalů. Výzkumy pana inženýra Březiny v této oblasti našly v osmdesátých letech i uplatnění v průmyslové výrobě a byly patentově chráněny. Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem na pěstování krystalů, byl např. pozván na pracovní pobyt v prestižní Eidgenössische Technische Hochschule v Curychu.

V roce 1973 vydalo nakladatelství Academia popularizační knihu Feroelektrika, kterou společně napsali Bohuslav Březina a Petr Glogar a která je v české literatuře dosud nepřekonaná. Pořád slouží jako užitečný popularizační text i jako přístupný úvod do studia ferroelektrik.

Pamětníci oddělení dielektrik Fyzikálního ústavu na něj budou vděčně vzpomínat i kvůli jeho laskavé povaze.

 

Image
Brezina-scan-crop.jpg