Zdeněk Šimša zůstane v našich vzpomínkách

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Celý profesní život RNDr. Zdeňka Šimši, CSc. je spojen s Fyzikálním ústavem (původním jménem Ústav technické fyziky ČSAV), kam po ukončení Matematicko-fyzikální fakulty UK nastoupil v roce 1960. V tehdejším oddělení feritů se věnoval experimentálnímu výzkumu strukturních, elektrických a magnetických vlastností magnetických oxidů. Významně tak přispěl k lepšímu pochopení vlastností magnetických látek, zvláště feritů a granátů. Rozvinul také metodiku studia optických a magnetooptických vlastností vrstev, vhodných pro magnetooptický záznam informací.

Hlavní výsledky své práce přednesl jako zvané referáty na řadě mezinárodních konferencích a popsal ve 121 původních vědeckých publikacích, které dosáhly více než 1600 citací.

V rámci Česko-francouzského programu Barrande organizoval plodnou spolupráci s Laboratoire CIRIMAT UMR-CNRS na univerzitě P. Sabatier v Toulouse na přípravě a studiu magnetooptických vlastností feritových vrstev. 

Od sedmdesátých let úspěšně vedl skupinu přípravy a fyzikálního studia tenkých feritových a granátových vrstev. V roce 1990 byl pověřen vedením oddělení magnetik a supravodičů a až do roku 2002 zastupoval ředitele Fyzikálního ústavu a vedl sekci Fyziky pevných látek na pracovišti Cukrovarnická. Pod jeho vedením došlo v sekci k zásadní rekonstrukci vědeckých oddělení a významné modernizaci přístrojového vybavení.

Jako vedoucí byl znám svým citlivým přístupem ke všem kolegům a ochotou prodiskutovat jakýkoli problém, pomoci a poradit. Patřil k těm, kteří dokázali jít osobním příkladem, a tak pozitivně ovlivňovat své spolupracovníky.

Nám, jeho mladším kolegům, vždy imponoval nejen jeho brilantní úsudek v přírodních vědách, ale i to, jak si při svém plném pracovním nasazení dokázal najít čas na sport a zábavu. Mnoho let se věnoval milovanému jachtingu na Slapské přehradě. Naplno využíval také volnočasových možností, které nabízí Fyzikální ústav. Se svou rodinou lyžoval každou zimu v Rokytnici nad Jizerou a aktivně pomáhal při brigádách na zdejších rekreačních chatách. V létě se účastnil tenisových turnajů v areálu Fyzikálního ústavu v Cukrovarnické. Velmi podporoval přípravu Dne dětí pro děti zaměstnanců. V těchto aktivitách spatřoval velký přínos, neboť podle něj vytvářely dobré vztahy a hezké vzpomínky.

RNDr. Zdeněk Šimša, CSc. zemřel v klidu ve spánku dne 7. 5. 2023 ve věku 86 let.  

Klíčová slova: