Zemřel Mgr. Georgi Ivanov

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

V pátek 21. srpna 2020 zemřel ve věku 57 let Mgr. Georgi Ivanov, který celý svůj profesní život spojil s Fyzikálním ústavem AV ČR. Odešel tiše, v kruhu svých nejbližších, po dlouhé těžké nemoci.

Georgi Ivanov se narodil 21. července 1963 v Olomouci. Po absolvování Střední průmyslové školy elektrotechnické v Olomouci vystudoval obor fyzikální elektronika a optika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1987 nastoupil do Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR do skupiny elektroniky a optoelektroniky a později ji dlouhá léta vedl.

Profesně se věnoval cílenému aplikačnímu výzkumu a vývoji v tomto oboru v rámci různých výzkumných projektů, zejména pak vývoji nestandardních přístrojů a zařízení na bázi optiky a optoelektroniky s uplatněním v řadě průmyslových oborů, úspěšně úzce spolupracoval s řadou průmyslových podniků a výzkumných institucí.

Georgi Ivanov měl rád nové technické výzvy a netradiční zadání a řešení, svými partnery byl uznáván a vyhledáván pro svou odbornou univerzálnost, cit pro praktická řešení, korektnost, skromnost a pečlivost. Byl ze zásady vždy rovným, korektním a skromným člověkem.

Čest jeho památce.

Klíčová slova: