Vyznamenání vědců pracujících nebo spolupracujících s Fyzikálním ústavem AV ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Akademická rada AV ČR na svém 30. zasedání dne 7. června 2011 projednala návrhy na udělení cen a čestných oborových medailí Akademie věd ČR. Na návrh Fyzikálního ústavu a po doporučení Vědeckou radou AV ČR doporučila Akademická rada předsedovi AV ČR udělit čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prof. Dieteru Vollhardtovi z Universität Augsburg (SRN). Profesor Dieter Vollhardt je jedním z předních světových teoretiků kondenzovaných látek specializující se na silně korelované elektronové systémy.

Na této problematice dlouhodobě intenzivně spolupracuje s pracovníky FZÚ (v minulosti s prof. V. Janišem, DrSc., nyní s Mgr. J. Kunešem, PhD.).

Na návrh Ústavu fyziky plazmatu a po doporučení Vědeckou radou AV ČR doporučila Akademická rada předsedovi AV ČR udělit čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách Ing. Karlu Jungwirthovi, DrSc., řediteli FZÚ v letech 2001–7, který se významně podílel na zřízení Badatelského centra PALS, společného pracoviště ÚFP a FZÚ. K. Jungwirth je mezinárodně uznávaný odborník v oboru vysokoteplotního plazmatu a působí v řadě mezinárodních konsorcií (LASERLAB-EUROPE, HiPER-PP, ELI-PP).

jungwirth02_r.jpg
Popis
Karel Jungwirth

Akademická rada, na návrh Fyzikálního ústavu a po doporučení Vědeckou radou AV ČR, doporučila předsedovi AV ČR udělit čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky RNDr. Václavu Novákovi, CSc. V. Novák, bývalý pracovník Oddělení funkčních materiálů, se této pocty nedožil, medaile mu bude udělena in memoriam.

Na základě návrhu komise pro udělování cen AV ČR doporučila Akademická rada předsedovi AV ČR udělit Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu autorskému týmu FZÚ ve složení RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Oddělení strukturní analýzy) a RNDr. Jiří Vackář, CSc. (Oddělení teorie kondenzovaných látek) za vědecký výsledek: Tvrdost materiálů s iontovou a kovalentní vazbou.

simunek01_r.jpg
Popis
Antonín Šimůnek

Dále Akademická rada doporučila předsedovi AV ČR udělit Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu autorskému týmu vedenému prof. RNDr. Blankou Říhovou, DrSc. z Mikrobiologického ústavu AV ČR, jehož členem je doc. Ing. Emil Pollert, DrSc. z Oddělení magnetismu a supravodivosti. Tato cena byla navržena za vědecký výsledek: Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv.

pollert01_r.jpg
Popis
Emil Pollert
Klíčová slova: