Spolupráce FZÚ se studenty a pracovišti na vysokých školách

Datum publikace
Kategorie aktualit

RNDr. Pavel Galář získal první místo oceněné diplomem a hodnotnými dary v soutěži mladých vědců na XII. pracovním setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků v Brně, 29.-30. 5. uspořádaném k 90. výročí objevu polarografie profesorem Jaroslavem Heyrovským na které navazovala jednodenní 6. Letní škola elektrochemie. Oceněn byl výzkum a přednáška na téma „Photoluminescence Study of Light-Induced Modifications of (Electro)Chemically Prepared Polypyrrole“. RNDr. Pavel Galář provádí optická měření na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK, kde je studentem doktorského programu pod vedením prof. RNDr. Petra Malého, DrSc. Výzkum probíhá v úzké spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, kde RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. a jeho spolupracovníci připravují a studují organické materiály na podložkách ze skla, kovu a diamantu v Laboratoři funkčních nanorozhraní. Depozice a modifikace diamantových vrstev s požadovaným atomárním zakončením prováděla Laboratoř diamantových a uhlíkových nanostruktur, kterou vede Ing. Alexander Kromka, Ph.D. Tento úspěch ilustruje aktivní a přínosnou spolupráci FZÚ AV ČR se studenty a pracovišti na vysokých školách. Tato práce také přispěla k řešení vědecké náplně Výzkumného centra pro uhlíkové bio-materiály a bio-rozhraní CABIOM.

Bohuslav Rezek

Tagy článku: