Zředěné polovodiče: teorie vycházející z prvních principů

Text

Přehled shrnuje nedávné výzkumy prvních principů elektronické struktury a magnetismu zředěných magnetických polovodičů (DMSs) používaných ve spintronice. Popsány jsou detaily elektronické struktury II-V a II-VI polovodičů s příměsí přechodných kovů, zvláště pak chování elektronické struktury ve vztahu k magnetickým vlastnostem příměsí. Dále je zkoumán základní mechanismus feromagnetismu v DMSs z pohledu elektronické struktury, aby mohl být představen jednotný pohled vysvětlující chemický trend magnetismu v DMSs. Pro výpočet Curieovy teploty DMSs je diskutováno použití hybridní metody (ab initio kalkulace elektronické struktury spojené pro teplotní vlastnosti s Monte Carlo simulacemi). Závěrem je zhodnoceny teorie transportních vlastností DMSs vycházející z prvních principů. Příspěvek FZÚ spočívá zejména v konstrukci neuspořádaných spinových modelů a výpočtu transportních vlastností.

mram.png
Popis
Schematická ilustrace MRAM zařízení. Každý magnetický pilíř sestává ze tří vrstev: dvou magnetických (závisejících na magnetickém směru vrstev) jež jsou odděleny nemagnetickou vrstvou. Binární kód je uložen v kombinaci dvou magnetických vrstev a je čten díky magnetorezistenčním vlastnostem pilíře.