Termomechanické experimenty a teorie vysvětlující nevratnou martenzitickou transformaci ve slitině NiTi při zvýšených teplotách

Text

Tahová deformace komerčních superelastických vláken NiTi  byla studována v termomechanických zkouškách v širokém teplotním oboru s využitím in-situ metod eloektrické rezistometrie, synchrotronové difrakce, korelace obrazu a ex-situ TEM.

Deformační chování slitiny NiTi při zvýšených teplotách
Popis

Obrázek ukazuje výsledky tahových zkoušek na vláknech slitiny s tvarovou pamětí NiTi při zvýšených teplotách a napětích

Kontaktní osoba: Petr Šittner
Spolupracující subjekt: Ústav Termomechaniky AV ČR
IF/citace:  5.8/12