Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii

Souhrn

“Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii” je nově vybavené pracoviště, kde je možné charakterizovat různé druhy optických senzorů (CCD, CMOS, atd.). Charakterizace zahrnuje měření na různých vlnových délkách, při měnící se teplotě, expozičních časech a pracovních režimech testovaných zařízení; k dispozici jsou i radioaktivní kalibrační zdroje (např. železo Fe55) pro měření s vysokou přesností.

Text
Department 16_Astrocasticove fyziky_CCD_laborator.jpg
Popis

Experimntální uspořádání v laboratoři pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii

Náš výzkum se zaměřuje na studium vlastností fotosenzorů pro astronomické účely (CCD, CMOS). Zabýváme se detailní charakterizací zařízení určených k instalaci na dalekohledech LSST, FRAM, i dalších. Výsledky naší práce pomáhají redukovat instrumentální systematické efekty při astronomických pozorováních, čímž se významně zvyšuje produktivita astronomických observatoří. Za tímto účelem provádíme přesná měření v dedikované “Laboratoři pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii” ve FZÚ. Zároveň se účastníme mezinárodní kolaborace LSST, v rámci pracovních skupin pro anomálie detektorů a instrumentální efekty. Členové našeho týmu navštěvují spolupracující pracoviště za účelem výměny znalostí, účastníme se ale i analýzy dat prováděné na dálku. Naše skupina se ale nevyhýbá ani testování senzorů a kamer, které v současnosti nejsou vybrány pro použití s konkrétním dalekohledem nebo experimentem. Můžeme takto poskytnout potřebné vstupy při rozhodování o výběru přístrojů pro budoucí projekty, nebo pro upgrade existujících projektů.