Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR (HR AWARD FZU)

Anotace

FZU se v rámci realizace bude ucházet o získání certifikátu HR Award. Realizace projektu je zaměřena na podporu a rozvoj HR aktivit napříč celým FZU. Projekt se dále zaměřuje na rozvoj mezinárodní spolupráce s dalšími světovými vědeckými centry, rozvoj mezisektorové spolupráce a obecně na zpřístupnění vědy široké veřejnosti a u dětí a studentů na iniciování zájmu o nové progresivní technologie a jejich další rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován EU.