Vylepšené polykrystalické-křemíkové moduly na skleněných substrátech (PolySiMode)

Anotace

Cílem projektu je zlepšení účinnosti a ekonomiky fotovoltaických modulů založených na polykrystalickém křemíku na skle (PolySi). Sluneční články založené na tenkých vrstvách polykrystalického křemíku se nedávno prosadily jako zajímavá alternativa k deskových křemíkovým článkům. Pomocí procesu krystalizace vrstev amorfního křemíku v pevné fázi dosáhla firma CSG Solar AG účinnosti minimodulů na úrovni okolo 10% a vyrovnala tak účinnosti nejlepších evropských minimodulů založených na konceptu "mirromorph". V tomto projektu bude účinnost zlepšená pomocí zlepšení krystalografické a elektronické kvality polykrystalického křemíku a vývojem pokročilých metod pro záchyt světla. Důkladnou charakterizací polykrystalického materiálu získáme lepší porozumění mezi parametry přípravy, elektrickými a optickými vlastnostmi materiálu a výsledných článků. Hlavními cíly projektu je získat PolySi moduly s účinností 12% a s náklady 0,7 Euro na Watt peak ke konci projektu. Účast frimy CSG v projektu dovoluje konsorciu připravit demonstrační moduly na pilotní lince firmy a také precizně určit efekt nově vyvinutých procesních kroků na ekonomiku PolySi modulů. To zajišťuje příznivé vyhlídky na použití vyvinutých metod v hromadné výrobě v době zakončení projektu. Tyto cíle dobře zapadají do námětu ENERGY.2009.2.1.1 - Efficiency and material issues for thin-film photovoltaics. Očekávaný dopad navrhovaného projektu je zlepšení účinnosti polykrystalických modulů, a tedy i zlepšená ekonomika jejich použití. Díky zapojení všech evropských institucí pracujících na tomto tématu očekáváme podstatnou akceleraci zlepšení poměru nákladů - efektivity PolySi modulů.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo