Vliv doménových stěn a povrchové vodivosti na funkční odezvy ve feroelektrických vrstvách

Anotace

Řada pozoruhodných funkcí feroelektrických materiálů na bázi perovskitových oxidů je spojena s vlastnostmi a výskytem domén a doménových stěn. Chování doménových stěn zase zásadně závisí na podmínkách pro stínění repolarizačního náboje. Tento projekt je zaměřen na počítačové modelování feroelektrických doménových stěn a jejich vzorů s ohledem na přenos stínícího náboje. Budou studovány odezvy na přiložené elektrické napětí, mechanické zatížení či tepelne namáhání. Modelování bude podpořeno mikroskopickým pozorováním a charakterizací dielektrických, piezoelektrických a pyroelektrických odezev tenkých vrstev s různou nano-strukturou. Projekt přispěje k základnímu porozumění jevům odehrávajícím se na nano-skopické úrovni a k pochopení funkčních odezev zkoumaných vrstev.