Snížení energetické náročnosti budovy FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2 - nové zadání

Perex

Předmětem zakázky je provedení zateplení fasád hlavní budovy sídla FZÚ, rekonstrukce střech u objektů A, B, C, D, vybudování terasy a zimní zahrady u objektu B a slunolamů u objektu A (jižní fasáda), vše v rámci snížení energetické náročnosti budov FZÚ. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4 zadávací dokumentace.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.