Nákup nových serverů pro virtualizaci

Perex

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových serverů do racku 19’’ do stávajícího VMware vSphere 7.x clusteru jako náhrada některých dosluhujících serverů. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.