Dodávka a montáž kancelářského nábytku pro budovu Brain 4 Industry

Perex

Předmětem zakázky je dodávka a montáž kancelářského nábytku pro budovu Brain 4 Industry v Dolních Břežanech. Součástí plnění je rovněž doprava na místo plnění, instalace a montáž nábytkového vybavení. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.