Terahertzové nelinearity v polovodičových nanostrukturách

Text

Zatímco ve viditelné/infračervené spektrální oblasti jsou nelineární vlastnosti látek využívané a poměrně dobře známé, znalosti o nelineární odezvě látek v terahertzové spektrální oblasti máme zatím jen velmi omezené. Nedávné semi-klasické výpočty přitom ukazují, že uzavření nábojů v nanostrukturách může vytvořit velmi silné terahertzové nelinearity. Cílem této práce je pozorování, prozkoumání a pochopení nelineární terahertzové odezvy ve vybraných polovodičových nanostrukturách. K tomu bude sloužit především naše experimentální uspořádání pro časově rozlišenou terahertzovou spektroskopii; v případě potřeby budou využity uživatelské infrastruktury (např. ELI Attosecond v Szegedu). V průběhu disertační práce bude zapotřebí adaptovat stávající aparaturu k dosažení intenzivnějších terahertzových impulzů, hlouběji pochopit nelineární terahertzovou odezvu i objemových polovodičů, a přizpůsobit stávající teoretický popis jevů zahrnující simulace pohybu náboje a popis šíření elektromagnetických vln v nehomogenním nelineárním prostředí.

Literatura