Činnost

Text

Věnuji se třem vzájemně propojeným problematikám:

  • Transport nábojů a jejich terahertzová odezva v polovodičových nanostrukturách. Přenos náboje v komplexních nanostrukturách je ovlivňován mnoha procesy, zejména pohybem nábojů uvnitř jednotlivých nanočástic a průchodem mezi nanočásticemi. Zatímco měření stejnosměrné vodivosti vypovídá o procesu s nejhorší vodivostí, což je zpravidlo přenos náboje  mezi nanočáasticemi, tak s využitím terahertzové spektroskopie jsme schopni selektivně sledovat chování nábojů uvnitř nanočástic. K interpretaci změřených vodivostních spekter kombinujeme mikroskopické semiklasické simulace pohybu, a přiblížení efektivního prostředí [Adv. Opt. Mater. 7, 1900623 (2019)].
  • Fotonické struktury a metamateriály pro terahertzovou spektrální oblast. Terahertzové záření je využitelné k bezdrátové komunikaci přenášející obrovské množství dat. V aplikacích je tak zapotřebí celé řady klíčových prvků, které umožní s terahertzovým zářením vhodně manipulovat. V našem výzkumu jsme se zaměřili na vývoj laditelných rezonantních struktur; například v mikrokuličkách TiO2 jsme dosáhli efektivní (umělé) magnetické aktivity v terahertzové oblasti [Appl. Phys. Lett. 100, 061117 (2012)].
  • Rozvoj metod terahertzové spektroskopie v časové doméně. Ačkoliv je měření transmisních a reflexních terahertzových spekter v podstatě rutinní záležitostí realizovatelnou i s celou řadou komerčních aparatury, spolehlivá a přesná analýza těchto spekter v řadě situací stále není plně zvládnutá. Například v práci [Opt. Exp. 24, 10157 (2016)] jsme vysvětlili zásadní vliv hloubkového profilu excitačního svazku na určení fotovodivosti z reflexních terahertzových spekter.

ORCID 0000-0002-9488-8711
Researcher ID G-6150-2014