Kryostat s 19,5T magnetem pro měření fyzikálních vlastností

Image
Kryomagnet 20 T
Text

Kryostat pro měření v polích až 19,5 T v oboru teplot: 0,03-10K s použitím rozpouštěcího refrigerátoru; 0,3-300K s 3He vestavbou; 1,8-300K v základním systému. Seznam měřených fyzikálních vlastností v současné době: tepelná kapacita, elektrická vodivost, Hallův jev, AC magnetizace, roztažnost, permitivita, elektrická polarizace.