Transport a lokalizace náboje ve funkčních polovodičových nanostrukturách a jejich aplikace pro terahertzové technologie

Anotace

Transport a lokalizace náboje ve funkčních polovodičových nanostrukturách a jejich aplikace pro terahertzové technologie