Transport a dynamika náboje v nanostrukturách v THz režimu

Text

Ve spolupráci s T. Ostatnickým z Karlovy Univerzity jsem vyvinuli první model kvantové THz vodivosti, který neobsahuje vnitřní rozpory. Ukázali jsme zejména, že narušená translační symetrie v nanostrukturách vede ke vzniku drift-difúzního proudu, který se nebere v úvahu při analýzách založených na Kubově formuli v aproximaci relaxační doby.

Připravili jsme souhrnný přehledový článek popisující transport a dynamiku náboje v nanostrukturách v THz režimu; publikace zahrnuje diskusi konvenčních polovodičů I uhlíkových nanomateriálů. Klasifikovali a kategorizovali jsme jednotlivé režimy transportu v rámci vyvinutých kvantových a klasických modelů vodivosti v nanočásticích.

Schéma popisující transport a dynamiku náboje v nanostrukturách
Popis
Schéma popisující transport a dynamiku náboje v nanostrukturách v THz režimu.

Kontaktní osoba: Petr Kužel