Zlepšování vlastností léčiv pomocí pokročilých multikomponentních forem účinných látek

Anotace

Cílem projektu je příprava nových krystalických a amorfních pevných forem léčivých látek se zlepšenými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a biodostupností. Konkrétně budeme v období 04/2019 - 03/2021 u vybraných protinádorových látek pracovat na přípravě tří inovativních typů multikomponentních pevných forem: iontových kokrystalů, koamorfů a iontových koamorfů. Objevené formy léčiv pak budou charakterizovány fyzikálně-chemickými metodami s důrazem na studium rozpouštěcích vlastností a jejich potenciálu pro použití ve finálním lékovém přípravku. Výsledky výzkumu budou zveřejněny formou užitných vzorů a vědeckých publikací.