Vliv epitaxe na mezipásmové přechody ve feroelektrickém KNbO3

Text

Použitím epitaxního růstu tenkého KNbO3 filmu na (001) orientovaném SrTiO3 monokrystalovém substrátu bylo v KNbO3 dosaženo velmi vysokého mřížkového pnutí a pnutím indukované polarizace. Experimentálně bylo demonstrováno, že v porovnání s referenčním  KNbO3 krystalem, epitaxe produkuje v tenkých vrstvách dramatické změny v mezipásových přechodech. Energie přechodů se mění, některé přechody jsou významně potlačeny a jiné nové se objevují. Porovnání experimentálních pozorování s teoretickými výpočty ukazuje na nový, zatím neobjevený fenomén. Výsledky naznačují, že optické refrakční a elektro-optické koeficienty ferroelektrických vrstev mohou být kontrolovány epitaxním růstem, což je důležitý poznatek především pro fotonické a optoelektronické aplikace.

a) HRTEM obrázek podél [010] perovskitové osy epitaxní KNbO3 vrstvy a (001) STiO3 substrátu. b) Druhá derivace imaginární části dielektrické funkce KNbO3 krystalu a epitaxní vrstvy. Šipky ukazují energie mezipásových přechodů, které jsou pozorované v tenké vrstvě, ale nikoli v krystalu.