Magnetismus atomu holmia adsorbovaného na povrchu platiny

Text

Jednotlivé magnetické atomy adsorbované na površích krystalů jsou v současnosti studovány jako možný základ budoucích vysokokapacitních úložišť dat, ve kterých by jednotka informace (bit) byla prostorově zmenšena na minimum – do jediného atomu. My jsme se v této oblasti zaměřili na nedávnou kontroverzi o magnetickém stavu atomů holmia umístěných na povrchu platiny, která vznikla rozpornými výsledky několika nezávislých experimentů. Detailními teoretickými výpočty, které berou v úvahu silné korelace mezi valenčními elektrony v adsorbovaném atomu, jsme ukázali, že měření provedená v magnetickém poli a bez něho mohou skutečně vést k rozdílným závěrům o velikosti a orientaci magnetického momentu neseného atomem holmia. Důvodem je, že vnější magnetické pole ovlivňuje tento atom více, než se při rozboru podobných měření běžně předpokládá.

vv-8.jpg
Popis
Atom holmia na povrchu platiny se nachází ve výrazně anizotropním prostředí (z některých stran je obklopen sousedními atomy a z jiných ne), které určuje směr a stabilitu magnetického momentu neseného tímto atomem.