Nacházíte se

CTAO-CZ II - Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře II

Hlavní řešitel: Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
Název: Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře II
Akronym: CTAO-CZ-II
Partner projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
Operační program: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel: MŠMT
Oblast podpory: PO1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016007
Celkové náklady projektu: 10 758 00,00 Kč
Míra spolufinancování EU: 73,1 %

Cíl:

Cherenkov Telescope Array (CTA) se zabývá studiem vysokoenergetických fotonů z dalekých zdrojů ve vesmíru. Fyzikální ústav Akademie věd České republiky společně s Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Karlovou, jako partnerskými institucemi, využívají v současné době infrastrukturu CTA-CZ. Projekt si klade za cíl modernizaci a upgrade stávající infrastruktury novým popř. modernizovaným přístrojovým vybavením. Cílem je dovybavení důležitých vývojových a výrobních procesů v oboru optiky velkých reflexních ploch pro jejich vývoj a realizaci, zejména však testování jejich optických, mechanických aj. parametrů, upgrade přístrojového vybavení pro aktivity monitorování lokálních atmosférických parametrů budoucích observatoří CTA a vybavení pro testování nových fotodetektorů.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Zpět na seznam projektů