Udělena zvláštní cena Praemium Akademie

Datum publikace
Kategorie aktualit

Tomáš Jungwirth byl dne 26.9.2008 jedním ze dvou oceněných cenou Praemie Akademie. Tomáš Jungwirth pracuje na výzkumu fyzikálních zákonitostí v budoucnu využitelných například pro vývoj počítačů nové generace. Chemik Karel Ulbrich z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR pak pracuje na mechanismu cílené molekulární distribuce léků v těle pacientů. Oba obory, počítače a molekulární medicína, jsou v centru zájmu. Financování skrze Praemium Akademie vědcům zajistí dostatek zdrojů a komfort pro jejich další práci.