Tomáš Jungwirth členem nové Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Datum publikace
Kategorie aktualit

Na vědecké projekty bude dohlížet nová Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Ta je poradním orgánem vlády. Kvůli sporům mezi jejími členy ministři celou radu před nedávnem odvolali. Premiér Petr Nečas předpokládá, že pro novou radu bude prioritou hlavně rozvoj vědy a výzkumu před zájmy jednotlivých skupin.

„Zhruba polovina lidí přichází nově. Vědomě jsme tam začlenili respektované osobnosti, o kterých jsme přesvědčeni, že budou primárně hájit zájmy české vědy a zájmy celé vědecké komunity, nikoli zájmy svých institucí, ústavů nebo univerzit, za které tam jsou vysláni,“ upřesnil premiér.

V novém šestnáctičlenném týmu jmenovaném nově vládou České republiky zasedne i Tomáš JungwirthFyzikálního ústavu AV ČR.

tomas_jungwirth.jpg
Popis
Tomáš Jungwirth