Ocenění výsledků výzkumu funkčních diamantových vrstev pro environmentální aplikace

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Doktorand Ing. Ondřej Szabo získal 1. místo v soutěži o nejlepší prezentaci mladých výzkumníků (Best Young Researcher Contribution Contest) na mezinárodní konferenci o tenkých vrstvách, površích a rozhraních (Surfint‑SREN V), která se konala v listopadu 2017 ve Florencii. V letošním ročníku se soutěže zúčastnilo přes 60 mladých vědců.

V prosinci získal Ing. Szabo další 1. cenu za nejlepší poster na setkání „Odpoledne s elektrochemií“ pořádaného na Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. v Praze.

Příspěvky s názvy „CVD diamond thin films – Functional material for clean environment monitoring“ a „Boron doped diamond thin films for applications in environmental technology“ jsou výsledkem kolektivu autorů z Diamantové laboratoře Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze (skupina Doc. A. Kromky). Práce prezentovaly výsledky základního výzkumu diamantového materiálu s potenciálním aplikačním využitím v čištění odpadních vod a detekce polutantů ve vodě anebo v atmosféře. Výzkum byl podpořen projekty GAČR 17-19968S a OP PPR ”Fyzika k vašim službám” CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000115.

 

 

Klíčová slova: