Další dvě ceny Neuron s vazbou na Fyzikální ústav AV ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Po úspěchu Mgr. Hynka Němce, Ph.D., který na jaře letošního roku získal Cenu Neuron pro mladé vědce, byli nyní oceněni prof. Petr Hořava, Ph.D. a Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., kteří oba mají výraznou vazbu na Fyzikální ústav AV ČR.

Za přínos světové vědě byl oceněn prof. Petr Hořava, Ph.D., který v současné době působí na UC Berkeley v USA, ale do roku 1991 pracoval a svůj doktorský titul získal na Fyzikálním ústavu AV ČR. Více o Petru Hořavovi a jeho práci najdete přímo na stránkách Nadace Neuron.

Kromě hlavní „seniorské“ kategorie cílí taktéž na mladé vědce působící v České republice, a to v kategorii „Neuron Impuls“. V roce 2015 zde zvítězila v oboru Fyzika Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., kmenově působící jako odborná asistentka na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) v Praze, ale zároveň v rámci částečného pracovního úvazku dlouhodobě spolupracující s Fyzikálním ústavem AV ČR.

 

Anna Fučíková vystudovala MFF UK, obor biofyzika a chemická fyzika (Mgr. 2007). Doktorská studia absolvovala na téže fakultě pod vedením prof. RNDr. Jana Valenty, Ph.D., přičemž školitelem-specialistou ve Fyzikálním ústavu AVČR, kde se zabývala zejména přípravou a charakterizací křemíkových a diamantových nanočástic, byl prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. Studia zakončila úspěšnou obhajobou disertační práce „Bioapplications of novel nanostructured materials“ v roce 2012. Poté v letech 2012-2014 pobývala na dvouletém postdoktorálním pobytu v KTH–Royal Institute of Technology ve Stockholmu ve skupině prof. Linnrose.

Anna Fučíková, která je také držitelkou ocenění Česká hlava – Doctorandus za r. 2012, převzala na slavnostním večeru dne 1. prosince 2015 šek na částku 1 mil. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na podporu projektu zabývajícího se experimentálním studiem polovodičových nanokrystalů a jejich optických vlastností. Výzkum půjde až na úroveň jednotlivých nanočástic, které bude Anna studovat pomocí unikátní kombinace optické mikro-spektroskopie a mikroskopie atomárních sil (AFM). Očekává se, že získané výsledky mohou nalézt uplatnění např. jako fluorescenční značky v biologii a medicíně, v solárních článcích a také jaké nové luminofory v optoelektronice.

Tagy článku: