Cena prof. Babušky za diplomní práci vypracovanou ve Fyzikálním ústavu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily v prosinci 2012 již poosmnácté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. První cenu získal Matyáš Novák za svoji diplomovou práci, kterou vypracoval ve FZÚ a v Ústavu informatiky pod vedením RNDr. Jiřího Vackáře, CSc.prof. ing. Miroslava Tůmy, CSc. při vývoji nové metody pro výpočty elektronových stavů v neperiodických strukturách.

 

Cenu, jež je určena pro studenty a mladé vědecké pracovníky, založil v roce 1994 významný český matematik prof. Ivo Babuška, který od roku 1968 působí v USA, v současné době v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas at Austin. Ceny se udílejí ve dvou kategoriích: A (doktorandská a doktorská) a S (studentská a absolventská). Práce posuzuje komise, jejíž členy jmenuje předseda České společnosti pro mechaniku a předseda Jednoty českých matematiků a fyziků. Do soutěže o cenu prof. Babušky se může přihlásit vysokoškolský student, diplomant, doktorand nebo mladý vědecký pracovník do 36 let, jestliže téma jeho práce spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku.

Podrobnosti na http://www.csm.cz/soutez-o-cenu-prof-babusky/